Social FARMS

Social Farm Activities for Rural Management Services

“Sosyal Çiftçilik projesi, Temel Eylem 2, Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi kapsamında Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında verilen, Kasım 2020’de başlayıp Ekim 2022’de sona erecek olan yenilikçi ve iyi uygulamaların değişimini içeren bir stratejik Ortaklık projesidir.
Projede 5 ülkeden altı proje ortağı kuruluş bulunmaktadır, bunlar; İtalya, Avusturya, Hollanda, İspanya ve Türkiye’dir.

Projede Ana Hedefler ve Beklenen Sonuçlar

Sosyal ÇİFTÇİLİK projesinin ana kapsamı, çiftlik faaliyetlerini rehabilitasyon ve tedavi amaçlı, engelli kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kullanarak ve uyarlayarak sosyal tarım sektöründeki kilit profesyonelleri uzmanlaştırmak için ihtiyaç duyulan yeterlilikleri eğitebilecek eğitim materyallerinin gerçekleştirilmesidir.
Projenin ana ürünü, üç temel profilin her biri için uyarlanmış, engelli kişilerin dahil edilmesiyle etkileşimi hedefleyen, üç modül içeren uzun süreli bir eğitim için bir platform oluşturmaktır:

Sosyal Çiftlik Öğretmeni

Çiftlikte sosyal çiftçilik programlarını takip etmekle görevli
“Sosyal Çiftlik Öğretmeni”.

Sosyal Çiftlik Müdürü

Uygulamalardan ve gerçekleştirmelerden sorumlu
“Sosyal Çiftlik Müdürü”.

Sosyal Çiftlik Eğitimcisi

Sosyal/sağlık hizmetleri adına refakat
edecek engelli kişilerin eğitiminden sorumlu
“Sosyal Çiftlik Eğitimcisi”.

Proje eğitim materyallerinin etkin kullanımıyla bu üç grubun Avrupa’da sosyal tarım
hizmetlerinin büyümesine nasıl katkıda bulunabileceğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Konsorsiyum

Koordinatör

Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
(İtalya)

Università degli studi di Perugia
(İtalya)

Boer en Zorg in Noord Nederland
(Hollanda)

Soziale Dienstleistungen
(Avusturya)

On Projects Advising SL
(İspanya)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(Türkiye)

AGIA – Associazione Giovani Imprenditori Agricoli
(Italya)-Associated partner

Bültenimizi İmzayalınız